XIII edycja w Polsce: Biznes na fali. Czy ryzyka zniknęły?

Country Risk Conference

RELACJA Z EDYCJI 2018
Unmute
coface

Organizator Konferencji

Coface-logo-with-signature-RGB-white

Partner Strategiczny

CA_logo_2_linie_RGB
o-konferencji

O KONFERENCJI

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.

Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od sześciu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystują sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami podążyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazują, że chociaż w tym roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystają z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro, czyli głównym kierunku eksportowym Polski. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mogą liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcją gospodarstw domowych i odbudowującymi się inwestycjami.

Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych?

WIEDZA EKSPERCKA

Podczas spotkań uczestnicy mogą zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, oceną ryzyka na wybranych rynkach, najnowszymi prognozami dotyczącymi polskiej gospodarki, a także z doświadczeniami polskich przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem. Konferencje są cenione przez uczestników za profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów.

DOŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Od 22 lat Coface organizuje na świecie konferencje Country Risk. Są one dopełnieniem publikowanych co kwartał ocen ryzyka 160 krajów, ustalanych przez Coface w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych firm i doświadczenie analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników. Aktualne oceny są dostępne bezpłatnie na lokalnych stronach Coface.

PRELEGENCI

Wśród mówców gościliśmy ekonomistów i ekspertów, m.in. prof. Leszka Balcerowicza, prof. Marka Belkę, prof. Witolda Orłowskiego, Jakuba Borowskiego, Krzysztofa Rybińskiego, Ryszarda Petru, Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, Andrzeja Sadowskiego, Macieja Relugę, Ilonę Antoniszyn-Klik, Stanisława Cioska, specjalistów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ekspertów z organizacji gospodarczych, a także polskich eksporterów-praktyków.

ADRESACI

Konferencje co roku gromadzą 250-350 uczestników – reprezentantów największych firm i eksporterów polskich. Skierowane są do członków zarządów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmujących decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

partnerzy

PARTNERZY

program

PROGRAM

Konferencja jest podzielona na trzy bloki tematyczne. Wersja programu do druku znajduje się poniżej.

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 – 10:35 Otwarcie  konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

Prowadzący:

red. Grzegorz Cydejko, publicysta ekonomiczny


Część I:


10:35 – 11:05 Panorama ryzyka na świecie. Szanse i zagrożenia dla polskich eksporterów.

Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

11:05 – 11:35 Perspektywy polskiej gospodarki w kontekście ewolucji polityki pieniężnej.

Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

11:35– 12:00 Czy populizm zagraża jeszcze Europie i Światu?

Prof. Radosław Markowski, Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS

12:00 – 13:00 Lunch


Część II:


13:00 – 13:25 Podatki i parapodatki – czynniki ryzyka regulacyjnego.

Dr Irena Ożóg, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

13:25– 13:50 Nowy rynek pracy – diagnoza, szanse i zagrożenia.

Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

13:50 – 14:30 Czynniki ryzyka a działalność przedsiębiorstwa. Panel z praktykami biznesu. Udział wezmą:

  • Łukasz Hadyś, Dyrektor Finansowy KROSS S.A.
  • Jakub Czerwiński, Dyrektor Finansowy MFO S.A.
  • Piotr Mierzejewski, Dyrektor Finansowy Grupa KGL
  • Adw. Jacek Stefaniuk, Partner Zarządzający Kancelaria Stefaniuk i Partnerzy

14:30 – 15.00 Przerwa kawowa z przekąskami


Część III:


15:00 – 15:45 Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki.

Prof. Grzegorz Kołodko

15:45 – 16:10 Dyskusja z Uczestnikami konferencji

16:10 – 16:15 Zakończenie konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

prelegenci

PRELEGENCI

W gronie naszych prelegentów są zarówno przedstawiciele świata ekonomii, jak i biznesu. Nasi eksperci są specjalistami w swoich dziedzinach. Ekonomistów i analityków łączy rzeczowe podejście do prezentowania obrazu gospodarki, zaś zaproszonych przedsiębiorców pasja do prowadzenia biznesu.

Grzegorz W. Kołodko

Grzegorz W. Kołodko

Więcej
Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz

Ekonomista Coface Więcej
Jakub Borowski

Jakub Borowski

Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska Więcej
Irena Ożóg

Irena Ożóg

Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski Więcej
Maciej Witucki

Maciej Witucki

Prezes Zarządu Work Service S.A. Więcej
Radosław Markowski

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS Więcej
Piotr Mierzejewski

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Finansowy Grupa KGL Więcej
Łukasz Hadyś

Łukasz Hadyś

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy KROSS S.A. Więcej
Jakub Czerwiński

Jakub Czerwiński

Dyrektor Finansowy MFO S.A. Więcej
Jacek Stefaniuk

Jacek Stefaniuk

Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy Więcej
Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

CEO Coface w Polsce Więcej
Grzegorz Cydejko

Grzegorz Cydejko

Prowadzący Więcej
Grzegorz W. Kołodko

Grzegorz W. Kołodko

Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor 50 książek oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Doktor Honoris Causa dziesięciu zagranicznych uniwersytetów. Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów.

Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz

Ekonomista Coface

Od września 2013 roku jest Głównym Ekonomistą Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

Zajmuje się analizą ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym analizą sektorową oraz problemami płatniczymi i upadłościami przedsiębiorstw w Regionie CEE. Autor publikacji, raportów i artykułów dotyczących, zarówno zagadnień ekonomicznych, jak i ryzyka sektora przedsiębiorstw w poszczególnych krajach regionu. Prelegent podczas wielu konferencji w Polsce i krajach Regionu (m.in. Country Risk Conferences, konferencje branżowe, śniadania eksperckie). Komentator wydarzeń ekonomicznych dla telewizji, prasy i portali biznesowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów (9 lat, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Departamentu Długu Publicznego), Deutsche Banku i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

Uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Purdue University w USA w ramach programu Krannert School of Management oraz programów edukacyjnych Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA-Global).

Jakub Borowski

Jakub Borowski

Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

W latach 2012-2015 członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Wyróżniany w rankingach prognostycznych NBP, Rzeczpospolitej, Parkietu, Pulsu Biznesu oraz agencji Reuters i Bloomberg. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii SGH.

Najczęściej cytowany główny ekonomista bankowy w Polsce w 2014. W 2015 zajął pierwsze, a w 2016 drugie miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych agencji prasowej Reuters. W latach 2009, 2012 i 2016 zajął pierwsze miejsce w rankingu wskaźników makroekonomicznych gazety „Parkiet”. W 2016 kierowany przez niego zespół ekonomistów Credit Agricole był najbardziej wszechstronnym zespołem, zajmującym miejsca w pierwszej piątce najlepszych prognostów w przypadku 12 spośród 23 zmiennych makroekonomicznych i rynkowych uwzględnionych w konkursie „Parkietu”. W 2016 zespół ten zajął 1. miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” dotyczącym prognoz wzrostu PKB i 2. miejsce w rankingu dotyczącym prognoz dynamiki inwestycji w 2016 r. W 2017 ekonomiści Credit Agricole zajęli 2. miejsce w rankingu prognoz kursu EURPLN prowadzonym przez agencję Bloomberg.

Irena Ożóg

Irena Ożóg

Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1989 – 2003, jako dyrektor departamentu a następnie wiceminister w ministerstwie finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jest autorką dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu.

Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w prawnym oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych.

Maciej Witucki

Maciej Witucki

Prezes Zarządu Work Service S.A.

Od stycznia 2016 r. pełni funkcję prezesa Work Service S.A. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami i spółkami publicznymi. W latach 2006-2013 był prezesem Orange Polska (dawniej TP SA), a od września 2013 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej tej spółki. Wcześniej, w latach 2002-2006 był członkiem zarządu, a następnie prezesem Lukas Banku. W latach 1997-1998 we Francji kierował przygotowaniami projektu rozpoczęcia przez firmę Cetelem działalności w Polsce, a następnie w okresie 1998-2001 pełnił funkcję członka zarządu w Cetelem Polska. W lipcu 2015 roku został członkiem rady nadzorczej TVN.
Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program zarządzania (AMP) na INSEAD we Francji.

Radosław Markowski

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS

Zainteresowania: porównawcza politologia, socjologia polityki, demokracja i demokratyzacja

Laureat nagrody Amerykańskiego Tow. Nauk Politycznych (APSA); Laureat Nagrody im. S. Nowaka za zainicjowania Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i badania zachowań politycznych. Członek redakcji , m.in.: „European Journal of Political Research”, „European Union Politics”, „Political Studies”. Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej oraz współautor książek publikowanych w Oxford, Cambridge University Press i innych

Piotr Mierzejewski

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Finansowy Grupa KGL

Piotr Mierzejewski ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Z Grupą KGL związany jest od 1999 roku, zdobywał doświadczenie w wielu obszarach (księgowość, kadry i płace, controling, windykacja). Obecnie dyrektor finansowy Grupy, w skład której wchodzą m.in. spółki Korporacja KGL S.A. i Marcato sp. z o.o.

Ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalność – finanse międzynarodowe. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalność – zarządzanie finansami.

Prowadzi także własną działalność w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu oraz pozyskiwaniu finansowania.

Uczestnik wielu szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Jest członkiem ACCA, organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Łukasz Hadyś

Łukasz Hadyś

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy KROSS S.A.

Aktualnie Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy KROSS S.A., poprzednie doświadczenie w funduszu private equity (branża produkcyjna/automotive), jako członek zarządu PKP Cargo, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz dyrektor finansowy TAURON Dystrybucja. Karierę rozpoczynał w dziale audytu Arthur Andersen oraz Ernst & Young. Biegły rewident, absolwent kierunków Informatyka, Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Advanced Management Program na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jakub Czerwiński

Jakub Czerwiński

Dyrektor Finansowy MFO S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i studiów z zakresu rachunkowości w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 pełni funkcję dyrektora finansowego w MFO. Powołany do Zarządu w roku 2013. Od 2005 współtworzy strategię rozwoju spółki i pozyskuje środki na realizację inwestycji, w tym wielomilionowe dotacje ze środków unijnych. Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania, nadzór nad działalnością prawną, rachunkową i raportowaniem giełdowym oraz za kontakt z instytucjami finansowymi, inwestorami i organami administracyjnymi. Reprezentował zarząd w procesie wstępowania na GPW i przy kolejnych emisjach akcji.

Jacek Stefaniuk

Jacek Stefaniuk

Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Stefaniuk i Partnerzy

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Specjalizuje się w ocenie ryzyka prawnego przedsięwzięć biznesowych i opracowywaniu ich formy prawnej.

W latach 1999 -2012 General Counsel McDonald’s Polska. Współtwórca polskiej wersji modelu prawnego franczyzy stosowanego przez McDonald’s Polska.

Obecnie wspólnik i członek Zarządu Spółki Stefaniuk i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów.

Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

CEO Coface w Polsce

Od 1 stycznia 2012 roku jest prezesem Coface. Jako Country Manager odpowiada za rozwój wszystkich obszarów działalności grupy Coface w Polsce: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji B2B.

Do Coface dołączył w 2006 roku, biorąc na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie na polski rynek spółki faktoringowej Coface, która obecnie jest jednym z największych graczy na rynku i największym faktorem niebankowym w Polsce. Przez wiele lat Członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, obecnie Członek Komisji Rewizyjnej.

W bankowości i usługach finansowych od 1992 roku, od 1999 roku w branży faktoringowej, wcześniej jako dyrektor sprzedaży usług faktoringowych. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów MBA University of Illinois na Politechnice Lubelskiej. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji.

Grzegorz Cydejko

Grzegorz Cydejko

Prowadzący

Grzegorz Cydejko jest publicystą ekonomicznym. Przez 28 lat pracy dziennikarskiej był związany m.in. z magazynem „FORBES”, dziennikami „Życie Warszawy” i „Życie”, tygodnikami „The Warsaw Voice”, „Życie Gospodarcze” i „Gazeta Bankowa”. Był też redaktorem naczelnym miesięcznika „Businessman Magazine”.

Jest producentem i scenarzystą programów telewizyjnych (m.in. serial dokumentalny „Delegacja”), wydawcą portali internetowych, organizatorem debat i konferencji, komentatorem wydarzeń gospodarczych, biznesowych i politycznych w telewizji i radiu.

Działał społecznie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich będąc prezesem Oddziału Warszawskiego SDP oraz przewodniczącym Klubu Dziennikarzy Biznesowych. Obecnie jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol, sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Ludzi Nowoczesnych Miasto2077, członkiem rady Fundacji Tunitrmühle Heritage Foundation, członkiem Kapituły Konkursu Polski Produkt Przyszłości PARP.

Laureat wyróżnień i nagród m.in. w „Konkursie im. Władysława Grabskiego” Narodowego Banku Polskiego, „Słowa dla Innowacji” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych.

miejsce

MIEJSCE

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN został zaprojektowany przez fińskiego architekta Rainera Mahlamakiego.

Jego niezwykły, wizjonerski projekt został wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym spośród ponad 100 zgłoszonych propozycji.

Wieloznaczna bryła budynku została zauważona i nagrodzona m.in. przez The Chicago Atheneum The International Architecture Award w 2008 roku, The Eurobuild Awards w kategorii The Architectual Design of the Year w 2013 roku oraz Nagrodę Stowarzyszenie Architektów Polskich w kategoriach Nagroda Roku SARP i Nagroda za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej w 2014 roku.

[wpgmza id=”1″]
numbers

TO JUŻ XIII COUNTRY RISK CONFERENCE W POLSCE

3144

Uczestników

48313

Widzów online

95

Prelekcji

organizator

ORGANIZATOR

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, od ponad 70 lat zapewnia firmom na całym świecie ochronę przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów w transakcjach krajowych i eksportowych. Zabezpiecza sprzedaż ponad 50 tysięcy klientów z 200 krajów. Od 1992 wspieramy także polskich przedsiębiorców dostarczając unikalną synergię czterech usług:

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

FAKTORING

INFORMACJA GOSPODARCZA

WINDYKACJA B2B

galeria

GALERIA

Wierzymy, że nasza konferencja mówi sama za siebie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią.

Zobacz relację z CRC 2016

Zobacz relację z CRC 2017

quote
Człowiek musi myśleć samodzielnie, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zaufanie do samego siebie jest fundamentem wysiłków, które prowadzą do sukcesu.
Dickson G. Watts
rejestracja

ZAREJESTRUJ SIĘ

Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w odpowiednią rubrykę.

Po wysłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie na e-mail

O zatwierdzeniu Twojego zgłoszenia poinformujemy Cię przez e-mail

Tylko zatwierdzenie Organizatora gwarantuje uczestnictwo w konferencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 800 PLN netto

Liczba miejsc jest ograniczona

Termin rejestracji upływa 16 marca 2018 r.

Termin konferencji: 21 marca 2018 r.


social

ZOSTAŃMY RAZEM!

Otrzymuj najnowsze informacje, bądź zawsze na czasie. Sprawdź nasze profile społecznościowe.

Twitter

ŚLEDŹ NAS NA TWITTERZE

LinkedIn

WEŹ UDZIAŁ W ROZMOWIE

YouTube

ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? W każdej chwili możesz się z nami skontaktować: