10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

Prowadzący:

red. Bartek Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna


Sesja Przedpołudniowa


10:10 – 10:15 Wprowadzenie tematyczne

red. Bartek Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna

10:15 – 10:45 Nierówne i niepewne ożywienie gospodarcze na świecie. Które kraje i branże szybciej wychodzą z pandemicznej recesji?

Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

10:45 – 11:15 Kryzys klimatyczny – stanowisko ONZ i rola biznesu.

Kamil Wyszkowski, President of the Board, United Nations Global Compact Network Poland

11:15 – 11:45 Rola mediów w kształtowaniu postaw społecznych i decyzji biznesowych, czyli komu wierzyć?

red. Roman Młodkowski, Prezes Zarządu, BIZNES24

11:45 – 12:00 Pytania i odpowiedzi


Sesja Popołudniowa


14:00 – 14:10 Wprowadzenie tematyczne

red. Bartek Godusławski, Dziennik Gazeta Prawna

14:10 – 14:40 Perspektywy sytuacji gospodarczej w Polsce. Jak silne będzie postpandemiczne ożywienie gospodarcze?

Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

14:40 – 15:10 Jak ukradziono miliony kilkoma emailami – analiza 10 przypadków kradzieży tożsamości.

Adam Haertle, Redaktor Naczelny ZaufanaTrzeciaStrona.pl

15:10 – 15:40 Jak pandemia zmieni Dolinę Krzemową? Liderki w nowej rzeczywistości biznesowej.
Marta Zucker, Wykładowczyni, autorka książek o globalnym sukcesie polskich start-upów w Dolinie Krzemowej

15:40 – 15:55 Pytania i odpowiedzi

15:55 – 16:00 Zamknięcie konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce