Coface Country Risk Online Meeting

CZAS NIEUNIKNIONYCH ZMIAN

PRZEJDŹ DO TRANSMISJI

26 listopada w godz. 10:00-12.00 Coface organizuje Country Risk Online Meeting, na który zaprasza przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, do których od 15 lat kieruje przekaz podczas corocznych wydarzeń Country Risk Conference, poświęconych ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.

Pod koniec tego nietypowego roku proponujemy Państwu udziału w skróconej wersji spotkania, które będzie miało formę dwugodzinnego webinarium, dostępnego na żywo dla uczestników.

Po prezentacji ekonomisty Coface Grzegorza Sielewicza na temat globalnej i polskiej gospodarki w czasach pandemii, odbędzie się panel dyskusyjny z przedsiębiorcami, poświęcony relokacji produkcji i usług, prowadzony przez Iwonę D. Bartczak i Bartosza Radziszewskiego z Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Podczas dyskusji chcielibyśmy omówić przyczyny wzrostu zainteresowania świata biznesu relokacją produkcji z Azji, wpływ wzmagającego się protekcjonizmu w poszczególnych krajach na ten proces, atuty polskiej i środkowoeuropejskich gospodarek i dotychczasowe doświadczenie w uczestniczeniu w łańcuchach produkcyjnych oraz dostosowanie procesów i kosztów koniecznych do konkurowania z dotychczasowymi potentatami. Nikt nie oczekuje, że nasz Region Europy stanie się drugimi Chinami, jednak temat szans i możliwości wart jest uwagi przede wszystkim ze względu na możliwość przyspieszenia tych procesów w wyniku światowej pandemii i wynikających z niej obaw o bezpieczeństwo dostaw i ciągłości produkcji.

Program Spotkania

10:00 – 10:10    Otwarcie spotkania – Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

10:10 – 10:45    Globalna i polska gospodarka w czasach pandemii i zwiększonego protekcjonizmu.

– Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

10:45 – 11:30    Czy pandemia da impuls do kolejnych zmian?

Relokacja produkcji i usług. Potencjał i szanse Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

  • Małgorzata Sobczyk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
  • Tomasz Dankowiakowski, Dyrektor Finansowy, GEBERIT Sp. z o.o.
  • Piotr Hans, Prezes Zarządu, ALMA-COLOR Sp. z o.o. (Grupa NOVOL HOLDING)
  • Jacek Zawadzki, Członek Zarządu, APON
  • Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

Dyskusję poprowadzą:
Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski, Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”

11:30 – 11:45    Sesja pytań i odpowiedzi

11:45                Zakończenie spotkania

Rejestracja

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Po rejestracji potwierdzenie wraz linkiem do transmisji zostanie wysłane mailem na podany adres.


Wybierz język transmisji

Administratorami danych są Organizatorzy Country Risk Meeting: Coface Poland Credit Management Services sp. z o. o., Coface Poland Insurance Service sp. z o. o., Coface Poland Factoring sp. z o. o., Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur SA Oddział w Polsce (Spółki Coface) Spółki Coface mają siedzibę w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 A. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółki Coface należy kierować na dedykowany adres e-mail: ochrona-danych@coface.com
 Podmioty danych mają prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje im wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
Dane będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia Country Risk Meeting oraz w celach marketingowych Organizatorów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, dla celów organizacji konferencji oraz w celu marketingu własnych produktów i usług, przez Organizatorów jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Podanie danych jest dobrowolne, wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów do celów organizacji Country Risk Meeting. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Organizatorzy nie będą przekazywać danych osobowych podmiotom trzecim.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez administratora, do czasu wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na przetwarzanie danych.