XII edycja w Polsce

Country Risk Conference

Czy niepewność geopolityczna ograniczy wzrost gospodarczy?
STONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY NA COFACE.PL
Unmute
coface

Organizator Konferencji

coface_with_signature-rgb-png

Partner Strategiczny

CA_logo_2_linie_RGB
o-konferencji

O KONFERENCJI

Zapraszamy do udziału w XII edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.

Globalna wymiana handlowa rośnie, jednak ostatnie szacunki Światowej Organizacji Handlu wskazują, że w 2016 roku jej tempo wzrostu było najsłabsze od kryzysowego 2009 roku, a ponadto niższe niż globalny rozwój gospodarczy. W ślad za słabnącym popytem na rynkach globalnych polski eksport tracił impet, notując w zeszłym roku wzrost (ok. 1,7%), jednak wyraźnie niższy niż poprzednio (8%). Na ten rok Światowa Organizacja Handlu prognozuje przyspieszenie globalnej wymiany handlowej, jednak dynamika wciąż będzie mizerna. Czy w obliczu trudności gospodarczych wielu krajów, rosnącego protekcjonizmu oraz wyższej niepewności politycznej nawet w państwach uznawanych za stabilne, polscy eksporterzy będą mogli z sukcesem zdobywać rynki zagraniczne?

WIEDZA EKSPERCKA

Podczas spotkań uczestnicy mogą zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, oceną ryzyka na wybranych rynkach, najnowszymi prognozami dotyczącymi polskiej gospodarki, a także z doświadczeniami polskich przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem. Konferencje są cenione przez uczestników za profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów.

ADRESACI

Konferencje co roku gromadzą 250-350 uczestników – reprezentantów największych firm i eksporterów polskich. Skierowane są do członków zarządów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmujących decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

PRELEGENCI

Wśród mówców gościliśmy ekonomistów i ekspertów, m.in. prof. Leszka Balcerowicza, prof. Witolda Orłowskiego, Jakuba Borowskiego, Krzysztofa Rybińskiego, Ryszarda Petru, Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, Andrzeja Sadowskiego, Macieja Relugę, Ilonę Antoniszyn-Klik, Stanisława Cioska, specjalistów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ekspertów z organizacji gospodarczych, a także polskich eksporterów-praktyków.

DOŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Od 20 lat Coface organizuje na świecie konferencje Country Risk. Są one dopełnieniem publikowanych co kwartał ocen ryzyka 160 krajów, ustalanych przez Coface w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych firm i doświadczenie analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących kondycję ich dłużników. Aktualne oceny są dostępne bezpłatnie na lokalnych stronach Coface.

program

PROGRAM

Konferencja jest podzielona na trzy bloki tematyczne. Wersja programu do druku znajduje się poniżej. Podczas całej konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 – 10:35 Otwarcie  konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

Część I: Transakcje międzynarodowe.

Z czego wynika dobra passa polskich eksporterów?


10:35 – 11:05 Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata.

Julien Marcilly, Główny Ekonomista Grupy Coface

11:05 – 11:20 Stan polskiego eksportu u progu 2017 roku. Rosnący udział w polskim PKB i słabnące tempo wzrostu – wprowadzenie do dyskusji panelowej.

Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej

11:20 – 12:20 Czy niepewność na rynkach międzynarodowych ogranicza ambicje polskich eksporterów, czy pobudza ich do zmiany strategii? Panel nt. eksportu.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele polskich eksporterów

12:20 – 13:20 Lunch


Część II: Drogi do sukcesu w Polsce.

Nowe możliwości i nowe zagrożenia. Jak wykorzystać szansę?


13:20 – 13:45 Analiza i perspektywy dla polskiej gospodarki.

Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

13:45 – 14.10 wystąpienie

14:10 – 14:35 wystąpienie

14:35 – 15.15 Przerwa kawowa z przekąskami


Część III:

Gość Specjalny:
Prof. Marek Belka


15:15 – 16:00 Aktualna sytuacja i perspektywy gospodarki Polski.

Prof. Marek Belka

16:00 – 16:45 Dyskusja z Uczestnikami konferencji

16:45 – 16:50 Zakończenie konferencji

Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface w Polsce

prelegenci

PRELEGENCI

W gronie naszych prelegentów są zarówno przedstawiciele świata ekonomii, jak i biznesu. Nasi eksperci są specjalistami w swoich dziedzinach. Ekonomistów i analityków łączy rzeczowe podejście do prezentowania obrazu gospodarki, zaś zaproszonych przedsiębiorców pasja do prowadzenia biznesu.

Prof. Marek Belka

Prof. Marek Belka

Więcej
Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz

Ekonomista Coface Więcej
Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

CEO Coface w Polsce Więcej
Jakub Borowski

Jakub Borowski

Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska Więcej
Prof. Marek Belka

Prof. Marek Belka

Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.

Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.

W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).

W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się.

Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz

Ekonomista Coface

Od września 2013 roku jest Głównym Ekonomistą Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

Zajmuje się analizą ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym analizą sektorową oraz problemami płatniczymi i upadłościami przedsiębiorstw w Regionie CEE. Autor publikacji, raportów i artykułów dotyczących, zarówno zagadnień ekonomicznych, jak i ryzyka przedsiębiorstw w poszczególnych krajach regionu. Prelegent podczas wielu konferencji w Polsce i krajach Regionu (m.in. Country Risk Conferences, konferencje branżowe, śniadania eksperckie). Komentator wydarzeń ekonomicznych dla telewizji i portali biznesowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów (9 lat, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Departamentu Długu Publicznego), Deutsche Banku i Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. (UniCredit).

Uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Purdue University w USA w ramach programu Krannert School of Management oraz programów edukacyjnych Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA-Global).

Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

CEO Coface w Polsce

Od 1 stycznia 2012 roku jest prezesem Coface. Jako Country Manager odpowiada za rozwój wszystkich obszarów działalności grupy Coface w Polsce: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji B2B.

Do Coface dołączył w 2006 roku, biorąc na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie na polski rynek spółki faktoringowej Coface, która obecnie jest jednym z największych graczy na rynku i największym faktorem niebankowym w Polsce. Przez wiele lat Członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, obecnie Członek Komisji Rewizyjnej.

W bankowości i usługach finansowych od 1992 roku, od 1999 roku w branży faktoringowej, wcześniej jako dyrektor sprzedaży usług faktoringowych. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów MBA University of Illinois na Politechnice Lubelskiej. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji.

Jakub Borowski

Jakub Borowski

Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Jakub Borowski jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorem nauk ekonomicznych tej uczelni. Ponadto był stypendystą DAAD (Humboldt Universität w Berlinie). Od kilku lat adiunkt w Katedrze Ekonomii SGH. W latach 2002-2007 kierował Wydziałem Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego. Pracował jako główny ekonomista w Invest-Banku (2007-2011) oraz Kredyt Banku (2011-2013). Wyróżniany w rankingach prognostycznych NBP, Rzeczpospolitej, Parkietu i Pulsu Biznesu. Dwukrotny zwycięzca konkursu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „analityk makroekonomiczny” (2009, 2012). W latach 2012-2015 był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W kwietniu 2013 objął stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora Departamentu Analiz Makroekonomicznych w Credit Agricole Bank Polska.

Według rankingu „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” najczęściej cytowany główny ekonomista bankowy w Polsce w 2014. W 2015 kierowany przez niego zespół ekonomistów banku Credit Agricole zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez agencję prasową Reuters (prognozy PKB, stopy referencyjnej NBP, inflacji, produkcji przemysłowej i indeksu PMI), 2. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych gazety „Parkiet” i 4. miejsce pod względem trafności prognoz kursu EURPLN, USDPLN i CHFPLN.

miejsce

MIEJSCE

Centrum konferencyjne w hotelu Sheraton Warsaw oferuje niezwykle udane połączenie stylu, funkcjonalności, przyjaznej atmosfery i najnowszej technologii. Hotel znajduje się w centrum Warszawy przy Placu Trzech Krzyży i w bliskim sąsiedztwie Alej Ujazdowskich, Łazienek Królewskich, Sejmu, licznych ambasad oraz instytucji rządowych i finansowych.

organizator

ORGANIZATOR

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, od 70 lat zapewnia firmom na całym świecie ochronę przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów w transakcjach krajowych i eksportowych. Zabezpiecza sprzedaż ponad 50 tysięcy klientów z 200 krajów. Od 1992 wspieramy także polskich przedsiębiorców dostarczając unikalną synergię czterech usług:

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

FAKTORING

INFORMACJA GOSPODARCZA

WINDYKACJA B2B

numbers

TO JUŻ XII EDYCJA COUNTRY RISK CONFERENCE W POLSCE

2763

Uczestników

36851

Widzów online

86

Prelekcji

galeria

GALERIA

Wierzymy, że nasza konferencja mówi sama za siebie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią.

112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
quote
Człowiek musi myśleć samodzielnie, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zaufanie do samego siebie jest fundamentem wysiłków, które prowadzą do sukcesu.
Dickson G. Watts
rejestracja

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 880 PLN netto
Osoby posiadające kod rabatowy proszone są o wpisanie go w odpowiednią rubrykę
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, na podany adres e-mail Uczestnika zostanie wysłana informacja o wpłynięciu rejestracji
Na podany adres e-mail Organizator prześle Potwierdzenie Przyjęcia Zgłoszenia zawierające informacje organizacyjne oraz dotyczące sposobu płatności
Tylko otrzymanie Potwierdzenia Przyjęcia Zgłoszenia gwarantuje uczestnictwo w konferencji
Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku ich braku Organizator prześle na podany adres e-mail informację o braku możliwości przyjęcia zgłoszenia
Termin rejestracji upływa 17 marca 2017 r.
Prosimy o wydrukowanie i zabranie ze sobą na konferencję otrzymanego Potwierdzenia Przyjęcia Zgłoszenia


social

ZOSTAŃMY RAZEM!

Otrzymuj najnowsze informacje, bądź zawsze na czasie. Sprawdź nasze profile społecznościowe.

Twitter

ŚLEDŹ NAS NA TWITTERZE

LinkedIn

WEŹ UDZIAŁ W ROZMOWIE

YouTube

ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? W każdej chwili możesz się z nami skontaktować: